Logowanie

>> Załóż konto

>> Przypomnij hasło

System reklamy Test

 • pic

  Olandia

 • pic

  Usługi Hotelowe 17

 • pic

  Bacówka sala weselna

 • pic

  Euforia


Ślub kościelny a cywilny

pic

  Ślub kościelny i cywilny różnią się od siebie nie tylko przebiegiem ceremonii, ale także towarzyszącym im formalnościom. Ślub kościelny jest traktowany jako sakrament małżeństwa i oznacza ślubowanie miłości i wierności małżeńskiej przed obliczem Boga. Najczęściej odbywa się on w parafii pana młodego lub panny młodej. Nie jest to reguła – narzeczeństwo ma prawo wybrać dowolną parafię, ale jej proboszcz musi wyrazić na to zgodę. 

  Już kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do proboszcza i przekazać mu do wglądu dowody osobiste oraz metryki chrztu z informacją o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania. Trzy miesiące przed ślubem spisywany jest protokół przedślubny. Wówczas, oprócz wymienionych już dokumentów, trzeba mieć przy sobie jeszcze świadectwa nauki religii i zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. 

  Ślub kościelny musi być bezwzględnie poprzedzony naukami przedmałżeńskimi, które trwają od 7 do 10 tygodni. Na koniec narzeczeni muszą udać się o poradni małżeńskiej. Tydzień przed ślubem narzeczonych znowu czeka wizyta w kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Towarzyszą im wtedy świadkowie. Przyszli małżonkowie dostarczają księdzu zaświadczenie o odbytym kursie nauk przedmałżeńskich oraz o wygłoszeniu zapowiedzi. Świadkowie muszą starczyć dowody osobiste. 

  Na dzień przed ślubem narzeczeństwo i świadkowie odbywają sakrament pokuty. Zaświadczenie stwierdzające jego odbycie trzeba oddać księdzu w dzień ślubu. 

  Ślub cywilny to akt małżeństwa zawarty w świetle prawa. Narzeczeni mogą wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego. Na 31 dni przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do USC w celu wypełnienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, zadeklarowania wyboru nazwiska oraz wpłacenia opłaty skarbowej w wysokości 80 zł.

  Na ceremonię trzeba zagrać kilka doku netów. W przypadku osób, które pierwszy raz biorą ślub, należy posiadać dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia. Rozwodnicy muszą posiadać jeszcze skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Wdowy i wdowcy dołączają akt zgonu poprzedniego małżonka.

  Uroczystość trwa zaledwie15 minut. Na początku urzędnik wygłasza stosowną mowę, a następnie para młoda powtarza za nim słowa przysięgi małżeńskiej. Ślub cywilny kończy się złożeniem obrączek oraz podpisaniem przez małżonków aktu zawarcia małżeństwa. 

 • pic

  Dworek nad Regą

 • pic

  Zajazd Miłki

 • pic

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

 • pic

  Usługi Hotelowe 17